Bredsjö Folkets Hus

Ställplats för 2 husbilar i byn Bredsjö.

Ställplats med tillgång till el, wc och wifi
Avgift: 100:-/dygn utan el, 150:-/dygn med el.